Data och marknadsföring

AutoPark samlar automatiskt in detaljerad information som ger värdefull förståelse av användarna. Datan anonymiseras, samlas in och behandlas i enlighet med nationell lagstiftning. AutoPark har sitt eget grafiska användargränssnitt, men datan kan också enkelt exporteras till andra program, såsom Excel.

AutoPark är ett effektivt marknadsföringsverktyg. Illustrationen är ett exempel på vår ”värmekarta” som visar den geografiska användarfördelningen. Färgerna avspeglar koncentrationen. AutoParks ”värmekarta” ger marknadsföringsansvariga värdefull kunskap, exempelvis om var reklam kan få bäst effekt. Kartan bygger på Google Maps gränssnitt och är mycket användarvänlig. Inzoomning ökar detaljrikedomen, men inte i sådan utsträckning att användarnas adresser kan utläsas.

Dessutom utmärker sig AutoPark genom att kunna erbjuda omfattande statistik över in- och utpassering, parkeringstider, toppbeläggning etc. Denna information är avgörande när du vill optimera din parkeringsanläggning. Datan samlas in automatiskt och AutoParks användare behöver därför inte arbeta aktivt med insamlingen. Illustrationen till höger är ett exempel på hur datan presenteras i AutoParks grafiska användargränssnitt.

AutoPark kan integreras med Android-, iOS- eller Windows-smartphones. Detta är perfekt i arbetet med att förbättra våra kundprogram och därmed öka kundnöjdheten. Exempelvis kan AutoPark, när en kund kommer till parkeringsplatsen, skicka ut ett välkomstmeddelande som informerar kunden om aktuella erbjudanden. Dessutom kan kunden erbjudas gratis parkering eller rabatt via smartphone-integrering.

AutoPark är exceptionellt flexibelt och kan anpassas efter behov. Om våra kunder har specifika idéer eller behov kan vi snabbt och enkelt implementera dessa i AutoPark. Vi är medvetna om att våra kunder sätter stort värde på data och marknadsföring, och därför är vi starkt engagerade i att optimera denna aspekt av AutoPark.