Data og markedsføring

AutoPark samler automatisk inn detaljerte data som er nyttige for innsikt om brukerne. Dataene anonymiseres, samles inn og behandles i overensstemmelse med den nasjonale lovgivningen. AutoPark har et eget grafisk grensesnitt, men data kan også enkelt eksporteres til andre programmer, for eksempel Excel.

AutoPark er et effektivt markedsføringsverktøy. Illustrasjonen er et eksempel på varmekartet vårt, som viser den geografiske distribusjonen av brukere. Fargene gjenspeiler konsentrasjonen. AutoParks fargekart kan gi markedsføringsavdelingen din nyttig kunnskap om for eksempel hvor en reklame vil være mest effektiv. Kortet bruker Google Maps-grensesnittet og er meget brukervennlig. Ved å zoome kan du øke detaljnivået, men ikke å så stor grad at brukernes adresser kan avleses.

Herunder utmerker AutoPark seg ved å tilby detaljert statistikk om innkjørsler, utkjørsler, parkeringsvarighet, tider med mye trafikk, osv. Disse dataene er avgjørende når det kommer til optimalisering av parkeringsanlegget. Dataene samles inn automatisk, og AutoParks brukere trenger ikke å foreta seg noen ting. Bildet til høyre er et eksempel på hvordan dataene presenteres i AutoParks grafiske grensesnitt.

AutoPark kan integreres med Android., iOS- eller Windows-smarttelefoner. Dette er ideelt når målet er å forbedre kundeprogrammer og dermed øke kundetilfredsheten. Når en kunde kjører inn, kan AutoPark for eksempel sende kunden en tilpasset velkomstmelding som informerer om relevante tilbud. I tillegg kan kunden tilby gratis parkering eller rabatter via smarttelefonintegrering.

AutoPark er veldig fleksibelt og kan tilpasses etter behov. Hvis kundene våre har spesielle ideer eller behov, kan vi raskt og enkelt implementere disse i AutoPark. Vi er oppmerksomme på den store verdien kundene våre ser i data og markedsføring, og jobber derfor målrettet med å perfeksjonere AutoPark på dette området.