Administrasjon og e-lisenser

Alle parkeringstillatelser utstedes elektronisk for å minimere administrasjonsbyrden og forbedre brukeropplevelsen med AutoPark. Elektroniske tillatelser kan utstedes eller oppheves med øyeblikkelig virkning, og tungvindt bruk av fysiske papirgjestekort blir en ting av fortiden. AutoPark har en innebygd gruppelisensfunksjon som gjør det mulig for bedrifter å leie en pulje av elektroniske lisenser til et gitt AutoPark-område. Puljen fylles gradvis opp når bedriftens ansatte parkerer på AutoPark-området. Hvis puljen er full, får ansatte som kommer senere varsel om dette på e-post eller sms. Når et kjøretøy i partiet forlater AutoPark-området, blir plassen i puljen på nytt tilgjengelig for ansatte i bedriften.

Alle AutoPark-tillatelser registreres i systemet Elektroniske Licenser. Begge systemene er utviklet for å supplere hverandre. Elektroniske Licenser har en oppetid på 100 %, og har dermed aldri opplevd et driftsavbrudd. Det er ca. 100 000 registrerte lisenser, noe som dokumenterer systemets stabilitet. Elektroniske Licenser kan være et verktøy både for små og store bedrifter. For eksempel har Københavns Universitet brukt systemet i flere år til å registrere tusenvis av lisenser på universitetsområdene.

Selvbetjening

AutoPark er integrert med selvbetjeningsportalen MitCP, der enkeltpersoner, butikker eller organisasjoner kan leie eller leie ut parkeringsplasser på et AutoPark-område. Leietakerne kan leie på måneds- eller årsbasis. Prisen for parkeringsabonnementet avtales på forhånd med utleieren av parkeringsplassen. CP Parkeringssystemer kan tilby å administrere denne tjenesten på eierens vegne, men eieren kan også selv administrere tjenesten via MitCP.

Ditt eget brukergrensesnitt

AutoPark kan integreres med nettbrett, hvorfra det er enkelt å utstede elektroniske lisenser. Dette er ideelt for butikker og bedrifter, som for eksempel kan tilby kundene rabatt på parkering. AutoPark kan også via API-er integreres direkte med bedriftens intranett eller hjemmeside, eller med Android-baserte enheter. Bedriften kan dermed selv lage et grafisk AutoPark-grensesnitt.

Alle proramvareløsningene våre er skybaserte, uten krav til interne servere eller IT-ressurser. Alt håndteres elektronisk mellom ANPR-kameraer, parkeringsautomater og skyserverne våre. Det betyr at nesten alle tenkelige variabler kan finjusteres på kort tid, i samsvar med det kundene våre ønsker.

Vi har løpende hatt et godt og nært samarbeid med kundene våre rundt forbedring og videreutvikling av AutoPark. Resultatene av dette samarbeidet er særdeles brukervennlige og stabile systemer. Alle aspekter ved AutoPark gir i dag en sømløs og problemfri opplevelse.