Administration och e-licenser

Alla parkeringstillstånd utfärdas elektroniskt för att minimera administrationsbördan och förbättra AutoParks parkeringsupplevelse. Elektroniska tillstånd kan utfärdas eller upphävas med omedelbar verkan, och krångel med fysiska tillfälliga papperstillstånd försvinner. AutoPark har en inbyggd grupplicensfunktion som gör det möjligt för företag att hyra en pool med elektroniska licenser för en viss AutoPark-parkeringsplats. Poolen fylls efterhand som företagets anställda parkerar på AutoPark-platsen. Om poolen fylls helt kommer övriga anställda informeras om detta via mejl eller SMS. När ett fordon i poolen lämnar AutoPark-parkeringsplatsen kommer dess plats att bli öppen för en ny anställd i företaget.

Alla AutoPark-tillstånd registreras i systemet Elektroniska Licenser. De båda systemen har utvecklats för att komplettera varandra. Elektroniska Licensers upptid är 100 %, systemet har alltså aldrig kraschat. Omkring 100 000 licenser är registrerade vilket är ett bevis för systemets stabilitet. Elektroniska Licenser ger stöd åt både små och stora organisationer. Till exempel har Köpenhamns Universitet i många år använt systemet för att registrera tusentals licenser för universitets personal och studenter.

Självbetjäning

AutoPark är integrerat med självbetjäningsportalen MitCP som enskilda personer, butiker eller andra organisationer kan använda för att hyra eller hyra ut parkeringsplatser i ett AutoPark-område. En hyresgäst hyr på månatlig eller årlig basis. Priset för parkeringshyran avtalas i förväg med uthyraren. CP Parkeringssystem kan utföra denna tjänst åt er, men ni kan också själva administrera tjänsten via MitCP.

Ditt eget användargränssnitt

AutoPark kan integreras med surfplattor varifrån elektroniska licenser enkelt kan utfärdas. Detta är perfekt för butiker och företag som då exempelvis kan erbjuda kunderna rabatt på parkering. Dessutom kan AutoPark integreras direkt med ett företags intranät, hemsida eller Android-enheter via ett API-program. På så vis kan verksamheten själv skapa ett grafiskt användargränssnitt för AutoPark.

Alla våra programvarulösningar är molnbaserade och kräver därför inga in house-servrar eller IT-resurser. All verksamhet styrs elektroniskt mellan ANPR-kameror, P-automater och våra molnservrar. Det innebär att alla upptänkliga variabler på kort varsel kan finjusteras i enlighet med våra kunders önskemål.

Vi har kontinuerligt haft ett bra och tätt samarbete med våra kunder i syfte att förbättra och vidareutveckla AutoPark. Resultatet av detta samarbete är exceptionellt användarvänliga och stabila system. Alla aspekter av AutoPark erbjuder idag en smidig och problemfri upplevelse.