Data og Marketing

AutoPark indsamler automatisk detaljeret data, der giver en nyttig indsigt af brugerne. Data anonymiseres, indsamles og behandles i overensstemmelse med national lovgivning. AutoPark har sin egen grafiske brugerflade, men data kan også nemt eksporteres til andre programmer såsom Excel.

AutoPark er et effektivt markedsføringsredskab. Illustrationen er et eksempel på vores ’heat map’, som viser den geografiske distribution af brugerne. Farverne afspejler koncentrationen. AutoParks ’heat map’ giver markedsføringsansvarlige brugbar viden om, hvor eksempelvis reklamer vil være geografisk mest effektive. Kortet benytter Google Maps brugerflade og er meget brugervenligt. Zoom øger detaljegraden, men ikke i sådan omfang, at brugernes adresse kan aflæses.

Derudover udmærker AutoPark sig ved at give detaljerede statistikker om indkørsler, udkørsler, parkeringsvarighed, spidsbelastning mv. Disse data er afgørende, når det kommer til optimering af parkeringsanlæg. Data indsamles automatisk, og AutoParks brugere skal dermed ikke at gøre noget aktivt. Billedet til højre er et eksempel på, hvordan data præsenteres i AutoParks grafiske brugerflade.

AutoPark kan integreres med Android, iOS eller Windows smartphones. Dette er ideelt i bestræbelserne på at forbedre kundeprogrammer og dermed øge kundetilfredsheden. Eksempelvis, når AutoPark registrerer en kundes indkørsel, kan AutoPark sende kunden en skræddersyet velkomstbesked, som informerer kunden om relevante tilbud. Endvidere kan kunden tilbydes gratis parkering eller rabat via smartphone-integrationer.

AutoPark er særdeles fleksibelt og kan tilpasses som ønsket. Hvis vores kunder har særlige ideer eller behov, kan vi meget hurtigt og let implementere disse i AutoPark. Vi er opmærksomme på, at vores kunder ser en stor værdi i data og marketing, og derfor er vi fast besluttet på at perfektionere dette aspekt af AutoPark.